Razprodaja na kvadrat

Promocijske vsebine

OPIS OPERACIJE: Z organiziranjem odprtih dogodkov Razprodaja2, ki jih bomo organizirali po vzoru garažnih razprodaj v različnih krajih v Pomurju in Sloveniji, bodo lahko tudi fizični kupci prodajali svoje blago. Tako morebiti neprodano blago bomo odkupili, prenovili in tako nadaljevali s prodajo izdelkov preko spletne trgovine. Vso blago bomo prodali v prvotni ali novi funkciji in tudi tako ozaveščali kupce ter se s spletno prodajo odprli globalnemu trgu.

NAMEN OPERACIJE: Prodaja rabljenega pohištva in opreme za dom.

CILJ OPERACIJE: Zmanjševanje kosovnih odpadkov.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.